Μύκονος : Βλέπει Google Maps το Συμβούλιο της Επικρατείας;

Το Συμβούλιο της Επικρατείας ενέκρινε με Προεδρικό Διάταγμα Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για τη τουριστική επένδυση αραβικών συμφερόντων, με το όνομα Mykonos Project, που φιλοδοξεί τη δημιουργία ξενοδοχειακού χωριού στα νοτιοανατολικά του νησιού, στον Καραπέτη της Άνω Μεράς.

Η δορυφορική εικόνα των Google Maps από την ευρύτερη περιοχή είναι αρκετή για να αναδείξει το φαινόμενο της υπερδόμησης, με πολλά ξενοδοχειακά συγκροτήματα να απέχουν μόλις κάποια μέτρα από την περιοχή στην οποία προβλέπεται η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα. Επιπλέον, μας κάνει να αναρωτηθούμε σχετικά με το πώς εφαρμόζεται στην πράξη η φέρουσα ικανότητα ως θεμελιώδης παράγοντας ισόρροπης και αειφόρου αξιοποίησης των πόρων μιας περιοχής.

Related Posts

Οι Απάτητες Παραλίες των Κυκλάδων
Τα «Χάρτινα Πάρκα» της Διεθνούς Διάσκεψης για τους Ωκεανούς
Europa Nostra: Τα νησιά των Κυκλάδων μεταξύ των πιο απειλούμενων τόπων στην Ευρώπη