Μύκονος: Σε δημόσια διαβούλευση η Στρατηγική Επένδυση του ομίλου Μήτση

Σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται από την περασμένη Παρασκευή και για είκοσι μέρες η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) της τουριστικής επένδυσης του ομίλου Μήτση στην περιοχή Ελιά της Μυκόνου.

Η επένδυση, σε έκταση 149 στρεμμάτων πάνω από την παραλία της Ελιάς και κοντά στον οικισμό της Άνω Μεράς, θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων και 194 κλινών, καθώς και πολυτελείς κατοικίες, με τη συνολική επιφάνεια της δόμησης να φτάνει τα 12.950,80 τ.μ. Η επιφάνεια αυτή μάλιστα «δύναται να προσαυξηθεί κατάλληλα, εφόσον στην υλοποίηση θα συμπεριληφθούν και υπόσκαφες κατασκευές».

Σημειώνεται ότι στο άρθρο 4 της ΖΟΕ (Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου) του Δήμου Μυκόνου το ανώτατο όριο κλινών τίθεται στις 150. Το επιχείρημα για την υπέρβαση του ορίου στη ΣΜΠΕ είναι ότι, «όπως έχει γίνει δεκτό και από το ΣτΕ, μπορεί να εγκριθεί παρέκκλιση υπέρβασης του ανωτέρω ορίου καθώς η συγκεκριμένη ΖΟΕ που θεσμοθετήθηκε τη δεκαετία του 2000, δεν απευθύνεται σε δόμηση εντός οργανωμένων υποδοχέων – όπως η επιδιωκόμενη – αλλά έχει θεσμοθετηθεί με τη λογική της εκτός σχεδίου δόμησης».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπεράσπιση του μοντέλου της συγκεκριμένης επένδυσης, παρά την τεράστια επέκταση της δόμησης σε ένα ήδη απολύτως κορεσμένο νησί, ως ήπιας μορφής ανάπτυξης για τη Μύκονο. «Το καθεστώς που επικράτησε στη Μύκονο είναι αυτό της ανοργάνωτης κατάτμησης της γης, της εξατομικευμένης ανοικοδόμησης διάσπαρτων ‘κατοικιών’ σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχια, που στην ουσία χρησιμοποιούνται ως τουριστικά καταλύματα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων μαζικού τουρισμού (δηλωμένα ή και αδήλωτα)», σημειώνεται. «Την τελευταία δεκαετία κυριάρχησε παράλληλα με τον μαζικό τουρισμό των μεγάλων ξενοδοχείων και το μοντέλο των ενοικιαζόμενων κατοικιών. Αμφότερα μοντέλα ανάπτυξης είχαν καταστροφικές συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της Μυκόνου, διότι πέρα από την περιβαλλοντική υποβάθμιση αποδείχθηκαν και ιδιαίτερα δαπανηρά. Ειδικά η διάσπαρτη δόμηση, με τις συνεχείς ανορθολογικές απαιτήσεις και τις χωρικά κατακερματισμένες ανάγκες, δημιουργεί δραματική άνοδο στο κόστος των υποδομών (π.χ. τυχαία χάραξη οδών, αναγκαστικές δουλείες σε τυφλά οικόπεδα, κοστοβόρες και δαπανηρές συνδέσεις της κάθε μικρο-ιδιοκτησίας με τα αναγκαία δίκτυα υποδομής, ανορθολογική διαχείριση αποβλήτων, αδήλωτοι πόροι, παραοικονομία κ.λπ.). Σημαντική συμβολή στον περιορισμό των ανωτέρω, δύναται να αποτελέσει ο σχεδιασμός ολοκληρωμένων επενδύσεων σε ‘οργανωμένους υποδοχείς’, προκειμένου η δόμηση να αναπτύσσεται εντός οργανωμένων δομών βάσει ενιαίου σχεδιασμού», αναφέρεται στη ΣΜΠΕ.

Σύμφωνα με τη μελέτη, οι επιπτώσεις της επένδυσης στο περιβάλλον θα είναι «μη σημαντικές έως μετρίως σημαντικές». Θα υπάρξει «βέλτιστη προσαρμογή της αρχιτεκτονικής των κτηρίων στην τοπική αρχιτεκτονική και τα χρώματα του τοπίου, ελαχιστοποίηση των σκληρών επιφανειών και των τομών, σεβασμός των ξερολιθιών, των γρανιτικών ογκολίθων και των γεωλογικών εξάρσεων». Επιπλέον, «θα γίνει οριστική αποκατάσταση όλων των θιγόμενων εκτάσεων (πλην των καλύψεων των κτηρίων και των οδών), αλλά και συντήρηση τουλάχιστον 16.250 τ.μ. τα οποία θα συντηρηθούν με άγρια τοπική βλάστηση, και με μικρο-αποθέματα ενδημικών φυτών της Μυκόνου και των Κυκλάδων».

Σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, προβλέπεται η επένδυση «να ενισχύσει την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση βασικών ροών αποβλήτων όπως τα αστικά απόβλητα και τα απορρίμματα συσκευασίας, ενώ θα λάβει ειδική μέριμνα για αξιοποίηση βιοαποβλήτων και χρήση τους ως λίπασμα στις καλλωπιστικές καλλιέργειες του Σχεδίου, μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης. Επιπλέον, θα εφαρμόσει πολιτικές μείωσης της κατά κεφαλή παραγόμενης ποσότητας αποβλήτων, έως το 30-40% της μέσης κατ’ άτομο παραγωγής στη νήσο Μύκονο».

Related Posts

Ο εκτοπισμός της μελισσοκομίας στην Πάρο
Νάξος: ισοπεδώσεις παραλιών εν ονόματι του καθαρισμού τους
Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τοπογράφου