Αντιδράσεις για τη μετακίνηση της προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Έργων Νάξου

Τον προβληματισμό τους για την ξαφνική και «αυθαίρετη», όπως τη χαρακτηρίζουν, απομάκρυνση της προϊσταμένης του τμήματος Τεχνικών Έργων Νάξου Αλεξάνδρας Βερυκόκκου εκφράζουν οι υπάλληλοι της περιφερειακής ενότητας Νάξου μέσω επιστολής τους προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τον Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τον Έπαρχο Νάξου.

Οι υπάλληλοι διαμαρτύρονται ότι η μετακίνηση δεν δικαιολογείται από την απόδοση της κ. Βερυκκόκου, η οποία «διεξήγαγε άψογα την παρακολούθηση και κατασκευή των έργων, πίεζε τους εργολάβους για την έγκαιρη αποπεράτωση αυτών και πραγματοποιούσε ακριβείς επιμετρήσεις των εργασιών, προκειμένου οι εργολάβοι να αμείβονται σύμφωνα με τις τιμές που προβλέπουν τα εγκεκριμένα άρθρα της μελέτης, βάσει της κείμενης νομοθεσίας».

Τονίζουν ότι η μετακίνηση ήταν το επακόλουθο μιας τηλεδιάσκεψης στο γραφείο Έπαρχου, όπου η προϊσταμένη «διαφώνησε και αιτιολογημένα αντέδρασε ως προς τις επιμετρήσεις της τρέχουσας εργολαβίας και ως προς τις ποσότητες που υποβλήθηκαν για εργασίες που δεν υλοποιήθηκαν».

Οι υπάλληλοι ζητούν την επανεξέταση της απόφασης, δεδομένων και των πολλών προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο Τμήμα, το οποίο εξυπηρετεί τη μεγαλύτερη περιφερειακή ενότητα στις Κυκλάδες (Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων).

Η επιστολή:

Κεντρική φωτογραφία: Johnny Africa/Unsplash

Related Posts

Ο κάμπος μέσα στη θάλασσα
Πυργάκι: Oι παροδικά μεταφερόμενες αμμοθίνες
Οι Κουδουνάτοι της Απειράνθου [βίντεο]