Προχωρούν οι διεθνείς διαγωνισμοί για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε Ρόδο και Σαντορίνη

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των διεθνών διαγωνισμών για τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσων Ρόδου και Θήρας, κλείνει το 2023 για τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή του, τα δύο περιβαλλοντικά έργα μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης με σκοπό να ανατρέψουν άρδην τα δεδομένα του Νοτίου Αιγαίου, το οποίο αλλάζει πλέον ταχύτατα σε ό,τι αφορά στο μείζον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Σκοπός της πρώτης φάσης ήταν η προεπιλογή των υποψηφίων που πληρούν τα κριτήρια προσωπικής κατάστασης και αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη «χρηματοοικονομική και οικονομική επάρκεια», την «τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» καθώς και την «καταλληλότητα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας» για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και την ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης.

Το αντικείμενο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Ρόδου» περιλαμβάνει:

 1. Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων της Βόρειας Ρόδου, η οποία αποτελείται από τα τμήματα:

  ● Επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) Βόρειας Ρόδου (δημιουργία λεκάνης χωρητικότητας 820.000 m3 και διάρκειας ζωής τα 20 έτη)

  ● Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων και Ιλύος (ΜΕΑ-ΜΑΑ)

  ● Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών

 2. Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων:

  ● Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Δυτική Ρόδο

  ● Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη Νότια Ρόδο με πρόβλεψη για μελλοντική εξυπηρέτηση ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποδομήσιμων

 3. Εκσυγχρονισμό και λειτουργία του ΚΔΑΥ Ρόδου

 4. Μονάδα επεξεργασίας / κομποστοποίησης της Ιλύος που προέρχεται από την ΕΕΛ της πόλης της Ρόδου

Το αντικείμενο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Νήσου Θήρας» περιλαμβάνει:

 1. Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ-ΜΑΑ) που περιλαμβάνει:

  ● Επεξεργασία των σύμμεικτων υπολειμματικών Απορριμμάτων

  ● Επεξεργασία των Ανακυκλώσιμων Υλικών από προγράμματα χωριστής συλλογής

 2. Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών

 3. Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)

Σχετικά με το «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Θήρας», ο ΦΟΔΣΑ αναφέρει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο που βάζει τέλος σε μια συζήτηση πολλών ετών και σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη Σαντορίνη, την αλλαγή σελίδας σε ό,τι αφορά στο περιβάλλον του νησιού, τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξή του, αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών.

Πηγή: wastefreeaegean.gr

Related Posts

Ακυρώνει τα δρομολόγια στη Σαντορίνη το Sun Princess λόγω συνωστισμού των κρουαζιερόπλοιων
Πάρος: Γεμάτοι οι κάδοι στη Σάντα Μαρία
Μέδουσες από την Ερυθρά Θάλασσα στο Αιγαίο