Ξεκίνησε στην Αττάλεια το Fish Forum της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο.

Το φόρουμ για την Επιστήμη της Αλιείας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα είναι η μεγαλύτερη επιστημονική συγκέντρωση αφιερωμένη στην αλιεία των δύο θαλασσών. Αναγνωρισμένο από τα Ηνωμένα Έθνη ως υποδειγματική διασύνδεση μεταξύ επιστήμης και χάραξης πολιτικής, διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Δεκαετίας της Επιστήμης των Ωκεανών του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2021–2030).

Το πρώτο Fish Forum διοργανώθηκε το 2018 από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο, στα κεντρικά του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) στη Ρώμη, με στόχο να συγκεντρώσει την ευρύτερη κοινότητα των ανθρώπων που εργάζονται για την αλιεία και το θαλάσσιο περιβάλλον στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα και να γεφυρωθεί το χάσμα πληροφοριών, να συζητηθούν οι εξελίξεις στην έρευνα και να ενσωματωθεί η επιστημονική γνώση στη λήψη αποφάσεων. Παρουσιάστηκαν νέα χωρικά μοντέλα και μεθοδολογίες και προέκυψε η ανάγκη να επιτραπούν καλύτερες συγκρίσεις μεταξύ των χωρών.

Εκεί έγινε αντιληπτό ότι η αλιεία μικρής κλίμακας, η οποία συμβάλλει σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια και τα μέσα διαβίωσης στις ακτές, είναι το κλειδί για την οικονομική ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Κινδυνεύει ωστόσο από τη μείωση των αποθεμάτων, τις κακές συνθήκες εργασίας, την έλλειψη ισχύος στην αγορά αλλά και τη μειωμένη συμμετοχή των μικρών αλιέων στη λήψη αποφάσεων. Έγινε έτσι σαφές ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι προσεγγίσεις τους.

Το 2018 εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από 18 χώρες της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν στη Μάλτα υπουργική δήλωση με στόχο την εφαρμογή ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Αλιεία Μικρής Κλίμακας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα (RPOA-SSF).

Στο πλαίσιο αυτό, το 2021 η Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο ανακοίνωσε την έναρξη του Φόρουμ Ψαράδων Μικρής Κλίμακας «Φόρουμ SSF», ένα μέρος για να συναντηθούν οι ψαράδες μικρής κλίμακας από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, να μοιραστούν καλές πρακτικές και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Στο τελευταίο Φόρουμ SSF που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη τον Μάρτιο του 2023, παραβρέθηκαν και οι αλιείς της Αμοργού με σκοπό να εμπνευστούν από τα παραδείγματα των άλλων χωρών αλλά και να μοιραστούν το Αμοργόραμα, ένα πρωτοπόρο σχέδιο για την αντιμετώπισης της μείωσης των αποθεμάτων που οφείλεται στην υπεραλίευση και τη ρύπανση. Όπως μας είχε επισημάνει σε συνέντευξη του στις «Βιώσιμες Κυκλάδες» o Μιχάλης Κρόσμαν, πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα», ένα από τα παραδείγματα που είχαν ξεχωρίσει ήταν αυτό του Κεραμεικού Κόλπου της Τουρκίας, 60 ναυτικά μίλια από την Αμοργό, όπου οι ψαράδες κατάφεραν μέσα σε μία πενταετία να αυξήσουν το εισόδημα τους κατά 60% περιορίζοντας νομοθετικά την αλιευτική δραστηριότητα σε ορισμένες περιοχές.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν στο Fish Forum από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου ήταν οι στρατηγικές για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προστασία των ευάλωτων ειδών, η οικονομική και τεχνολογική καινοτομία για την ανθεκτική και βιώσιμη αλιευτική δραστηριότητα, αλλά και τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της παράνομης και λαθραίας αλιείας στη Μεσόγειο.

Ένα σημαντικό θέμα ήταν και η διαχείριση της αλιείας μέσω θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού (ΘΧΣ), για την έλλειψη του οποίου η Ελλάδα έχει παραπεμφθεί από τον Δεκέμβριο στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός στοχεύει στην οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι διάφοροι οικολογικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί στόχοι.

Πληροφορίες για το φόρουμ: fao.org/gfcm/fishforum2024

Related Posts

Μιχάλης Κρόσμαν: «Αν πετύχει η Αμοργός υπάρχει ελπίδα»
Παρουσιάζοντας τις «Ναυτικές Τέχνες των Κυκλάδων»
Η βιώσιμη αλιεία παίρνει σάρκα και οστά